Välkommen att kontakta oss!

Linda Rasmussen & Sven Zetterlund

Afrikahuset, Söndrebaljsvägen 151, 266 97 Hjärnarp.

+ 46 (0)70 669 01 60, + 46 (0)7 38 38 11 00

sol@afrikahuset.se


Alla bilder och texter © Sven Zetterlund

En del av CultureZone Ängelholm

www.CultureZone.se